Urządzenia przeciwpożarowe

Urządzenia przeciwpożarowe
Zgodnie z rozporządzeniem są to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:
• stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
• urządzenia inertyzujące,
• urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
• urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
• instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
• hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
• hydranty zewnętrzne,
• pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
• przeciwpożarowe klapy odcinające,
• urządzenia oddymiające,
• urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
• kurtyny dymowe oraz drzwi,
• bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
• przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
• dźwigi dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem, urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Natomiast urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonym w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producenta.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą.

W trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji należy :
• zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniami,
• wykonać konserwację i naprawy zgodnie z instrukcją użytkownika,
• likwidować wady instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich wykryciu,
• dokonywać napraw i wymian zużytych lub uszkodzonych elementów instalacji i wyposażenia w zakresie obciążającym użytkownika,
• informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków,
• w przypadku uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy natychmiast wstrzymać ich użytkowanie, jeśli dalsza eksploatacja może powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników lub mienia albo skażenie środowiska.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem